A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Katalog usług - popularność
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.
© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.427.1736
baza: 1.4.0