A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Katalog usług - popularność
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.
Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.0.0, baza: 1.4.9