A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Edukacja

Zgodnie z regulaminem - nadrzędnym celem przyznawanych stypendiów jest eliminowanie barier edukacyjnych i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uzdolnionych dzieci i młodzieży. Udzielane wsparcie finansowe ma działać stymulująco na rozwój edukacyjny ww. uczniów i pomagać im w rozwoju ich talentów i zdolności.

In accordance with the regulations - the primary objective of the scholarships is to eliminate educational barriers and satisfy educational needs of gifted children and youth. The financial support granted is to stimulate the educational development of the above mentioned students and help them develop their talents and skills.

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7