A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Edukacja

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Żory. W tym celu należy złożyć komplet stosownych dokumentów. Również zmiana we wpisie lub wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych wymaga złożenia stosownej dokumentacji.

Legal entities and natural persons may establish non-public schools and institutions after they have been entered into the register of non-public schools and institutions in the city of Żory. In order to do so, a set of appropriate documents must be submitted. Also a change in entry or deletion from the register of non-public schools and educational institutions requires submission of appropriate documentation.

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7