A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Budownictwo i mieszkania
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.8.1.0, baza: 1.4.8