A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Sprawy obywatelskie
Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu. This service enables a request for the issuance of a copy of a civil status record to be submitted to a selected head of a civil registry office, which will result in the appropriate copy being issued to entitled persons.  

An application containing the data of the Applicant (first name, surname and family name, address of the place of permanent residence or last permanent residence, personal identification number (PESEL) and the justification of the requested change. Documents to be inspected: - ID card or passport.

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7