A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Kultura, sport i turystyka
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. The service makes it possible to apply to a selected Public Institution for patronage over local and inter-local events.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24