Kultura, sport i turystyka
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.
© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.309.1746
baza: 1.4.0