A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Ochrona środowiska
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o podjęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.0.0, baza: 1.4.9