Ochrona środowiska
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o podjęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.309.1746
baza: 1.4.0