A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Komunikacja i drogownictwo
Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, upływ terminu ważności badań lekarskich).
Wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.0.0, baza: 1.4.9