A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Uzyskanie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia.
Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Opłaty Fees

Nie podlega opłatom

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie za pośrednictwem tutejszego organu do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna Legal basis

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
- art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.5.6, baza: 1.5.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij