A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Pozwolenie na podejmowanie innych działań na obszarze wpisanym do rejestru /szyldy, identyfikacja prowadzonej działalności, inne działania nieobjęte przepisami prawa budowlanego /

uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na wnioskowane działania lub jako załącznik do zgłoszenia pozwolenia na budowę

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

30 dni 60 dni  zgodnie z KPA

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Projekt planowanych prac, rysunki, wizualizacje – 2 egz.
2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty Fees

82 ZŁ / za wydanie pozwolenia ewentualnie za wniesione do wniosku pełnomocnictwa 

Tryb odwoławczy Appeal mode

1.Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tutejszego organu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.

Podstawa prawna Legal basis

art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2020 r., poz. 282 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (dz. u. z 2018r. poz. 1609).

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij