A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj

Sprawy ogólne
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7