Infrastruktura
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.309.1746
baza: 1.4.0