A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Infrastruktura
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.0.0, baza: 1.4.9