A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Podatki i opłaty
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.
Umożliwia zgłoszenie informacji o gruntach.
Umożliwia zgłoszenie informacji o lasach.
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.0.0, baza: 1.4.9