A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Przyznawanie Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory

Kogo dotyczy Who is affected

Osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność na terenie Żor na rzecz jego mieszkańców spełniających kryteria określone w przedmiotowej uchwale.

Czas realizacji Lead time

Termin składania wniosków upływa 31 marca każdego roku w odniesieniu do całokształtu działalności i osiagnięć.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury uwzględniające całokształt twórczości.

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna Legal basis

Uchwała Nr 255/XX/16 Rady Miasta Żory z dnia 23.06.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 3635).

Dodatkowe informacje Additional Information

Decyzję dotyczącą przyznania nagród podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze zarządzenia.
Wydział merytoryczny: Biuro Promocji, Kultury i Sportu, al. Wojska Polskiego 25, tel. 32 43 48 295

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6