A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawców

Czas realizacji Lead time

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Wymagane dokumenty Required Documents

Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości; Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości lub zgoda właściciela nieruchomości – jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości; Tytuł prawny władania nieruchomością
Wymagane załączniki:
1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym,
2. Podkład mapowy terenu, na którym rośnie drzewo, krzew lub opis przyczyn uzasadniających wycinkę,
3. Określone w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody następujące elementy: - nazwę gatunek drzewa , krzewu; - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 1,3 m; - powierzchnia zajmowana przez krzewy; - przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew; - przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; - termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; - dodatkowe opinie dendrologiczne.
Dokumenty do wglądu: Akt własności terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.

Opłaty Fees

Bez opłat - zgodnie z treścią zapisu w części III pkt 44 ppkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna Legal basis

Określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska

Druki do pobrania Forms for download

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij