A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Rozgraniczenie nieruchomości

Kogo dotyczy Who is affected

Właściciele gruntów.

Czas realizacji Lead time

1. Postanowienie o wszczęciu rozgraniczenia - do 7 dni. 2. Decyzja do 30 dni po zakończeniu prac przez geodetę uprawnionego.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta obydwu budynków.
Wymagane załączniki: Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez geodetę.

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do sądu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 29, 30 ust. 1 i 4, art. 31, 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 r "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz. U. 2017, poz. 2101 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnością z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)

Dodatkowe informacje Additional Information

Po otrzymaniu wniosku Prezydent Miasta wydaje Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, co pozwala geodecie na rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic.
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok. 407 tel. 32 4348292

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5