A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Deklaracja na podatek leśny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.

Kogo dotyczy Who is affected

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, będących:
1)właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)posiadaczami samoistnymi lasów;
3)użytkownikami wieczystymi lasów;
4)posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Czas realizacji Lead time

Deklarację na podatek leśny składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Wymagane dokumenty Required Documents

DL-1 - deklaracja na podatek leśny ZDL-1 - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych ZDL-2 - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)

Opłaty Fees

Brak opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij