A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

Bez zbędnej zwłoki do 7 dni. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok.407 tel.4348293

Wymagane dokumenty Required Documents

Podanie - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta obydwu budynków Wymagane załączniki: Dokumenty potwierdzające własność gospodarstwa w przedmiotowym okresie (np. akt własności ziemi, akt notarialny, odpis z ksiąg wieczystych, postanowienie sądowe).

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: - 17 zł za wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy Appeal mode

Brak

Podstawa prawna Legal basis

Art.217 kodeksu postępowania administracyjnego

Dodatkowe informacje Additional Information

We wniosku strona powinna dokładnie określić lata, w jakich istniało gospodarstwo, kto był właścicielem w tym okresie, jaką stanowiło powierzchnię, kto obecnie jest właścicielem.
Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6