A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.

Kogo dotyczy Who is affected

Kopie dokumentacji osobowej i płacowej wydawane są dla: 1) byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw, których założycielem był Wojewoda, 2) pełnomocników ww., 3) zstępnych ww., 4) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 5) innych przedsiębiorstw ustalających kapitał początkowy

Czas realizacji Lead time

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

Opłaty Fees

Brak opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Nie dotyczy

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

E-formularz E-Form

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5