A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydanie zaświadczenia o możliwości wyodrębnienia samodzielności lokali lub wydanie zaświadczenia dotyczącego budynku istniejącego przed 1995r. Issuing certification on the possibility of separating independence of the premises or issuing certification for a building existing before 1995.

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

Do 7 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miasta.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy: miejsce położenia i numer działki, na której zlokalizowany jest obiekt, dla którego ma być wydane zaświadczenie o możliwości wyodrębnienia samodzielnych lokali. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.
1. 3 egzemplarze uproszczonej dokumentacji technicznej (inwentaryzacji stanu istniejącego), opracowanej w jednolitej skali, w której zaznacza się lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku. W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego. Dokumentacja powinna również określać powierzchnie użytkowe planowanych do wyodrębnienia lokali i bilans powierzchni wspólnych.
2. W odniesieniu do obiektów nowych (zrealizowanych po 1995r.) – prawomocne pozwolenie na budowę i prawomocne pozwolenie na użytkowanie (kopie dokumentów).
3. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
4. Pełnomocnictwo z opłatą (17,00 zł) - jeśli zostało ustanowione.  

Opłaty

Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej – dotyczy wyodrębnienia lokali niemieszkalnych – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych); Nr konta: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 ING Bank Śląski S.A. o/Żory.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia dokonywana jest w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1048 ze zm.).

Uwagi

Samodzielnym lokalem może być lokal mieszkalny oraz lokal o innym przeznaczeniu. Lokal może być wyodrębniony wyłącznie w obrębie istniejących ścian, zamknięty drzwiami.

Druki do pobrania

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij