A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wpisanie do rejestru wyborców

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne

Czas realizacji Lead time

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,
2. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
3. pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców.
4. dokumenty do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu itp.)

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców służy stronom prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Żorach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Uwagi Comments

Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli wiosek o wpisanie do rejestru wyborców. Ponadto do rejestru wyborców wpisywani są na własny wniosek wyborcy: 1. stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały 2. nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy. 3. stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij