A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby lub firmy starające się o wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Czas realizacji Lead time

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym zawierający następujące informacje:
1. nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę, miejsce zamieszkania,
2. określenie przebiegu trasy przewozów z podaniem: nazwy miejscowości określających początek i koniec linii oraz miejscowości, w których znajdują się przystanki,
3. wnioskowany okres ważności zezwolenia,
4. wnioskowana liczba wypisów z zezwolenia.

Wymagane załączniki:
1. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.
2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
5. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.
6. Cennik.
7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Opłaty Fees

Opłata za wydanie zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. 2013. 916).

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania zezwolenia.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2013.1414)

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu

Druki do pobrania Forms for download

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij