A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wyrejestrowanie pojazdu

Kogo dotyczy Who is affected

Właściciel pojazdu

Czas realizacji Lead time

W dniu przybycia do urzędu.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Wymagane załączniki:
- Dowód rejestracyjny
- Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
- Tablice rejestracyjne.

Dodatkowo:
-W przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów - zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie.
- W przypadku kradzieży pojazdu - stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, oraz zaświadczenie wydane przez organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.
- W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą.
- W przypadku zniszczenia pojazdu za granicą – dodatkowo dokument potwierdzający zniszczenie-kasację pojazdu za granicą.
- W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności dodatkowo - dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu, oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy.
- W przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów – zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie.
- Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: 10,00zł – od decyzji administracyjnej.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 lub opłacić w opłatomacie znajdującym się w Referacie Komunikacji


Tryb odwoławczy Appeal mode

W przypadku odmowy wyrejestrowania pojazdu wydawana jest decyzja, od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni.

Podstawa prawna Legal basis

- Art. 79 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uwagi Comments

Pojazd podlega wyrejestrowaniu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: - przekazania, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę; - kradzieży pojazdu; - wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę; - zniszczenia pojazdu za granicą; - udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij