A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Pozwolenie na podział nieruchomości znajdującej się na obszarze układu urbanistycznego

uzyskanie pozwolenia na podstawie  wstępnego projektu podziału nieruchomości do pozwoleń uzyskiwanych w Wydziale Geodezji GKK

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

30 dni / zgodnie z KPA/

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Wstępny projekt podziału oraz (inny rodzaj dokumentacji).
2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł) lub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).

Opłaty Fees

82 zł / za wydanie pozwolenia/ ewentualnie za wniesione pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania, wniesione w terminie 14 dni od otrzymania decyzji  za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków, do Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 

Podstawa prawna Legal basis

1. Art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 282 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018r. poz. 1609)

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij