A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

30 dni od daty otrzymanmia wniosku Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok.411 tel.4348291

Wymagane dokumenty Required Documents

Podanie - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta obydwu budynków Projekt zagospodarowania działki przedstawiony na mapie do celów projektowych wraz z bilansem terenu. W projekcie należy wyraźnie zaznaczyć zasięg (granice) konturu proponowanego wyłączenia. W przypadku gdy na działce znajduje się kilka różnych użytków, należy zaznaczyć granice pomiędzy użytkami, a w bilansie terenu określić jaka powierzchnia (w m2) danego użytku podlegać będzie wyłączeniu. Zasięg wyłączenia powinien być obszarem zwartym o granicach regularnych – minimum 3 egzemplarze w przypadku 2 właścicieli gdy wydawana jest decyzja bez opłat + 2 egzemplarze w przypadku decyzji z opłatami. Oświadczenie ,akt notarialny , operaqt szacunkowy gdy wyłączamy więcej niż 500m2 pod budowę domu jednorodzinnego lub gdy grunt jest wyłączany pod inną inwestycję nie związaną z budową domu mieszkalnego

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia j otrzymania decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. „o ochronie gruntów rolnych i leśnych " (Dz. U. z 2013r., poz.1205 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6