A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Udzielanie dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych, zawierających azbest

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne

Czas realizacji Lead time

Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a wnioskodawcą.

Wymagane dokumenty Required Documents

1. wniosek
2. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub kopię pozwolenia na budowę wydane przez wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Żory, jeżeli jest wymagane
3. oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku
4. kosztorys wstępny realizacji zadania

Opłaty Fees

brak opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Podstawa prawna Legal basis

Uchwała Rady Miasta Żory Nr 362/XXV/20 z dnia 23.12.2020r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uwagi Comments

Inwestycje do dofinansowania powinny spełniać kryteria określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. Dodatkowo winny być spełnione kryteria: 1. zapewnienie sposobu postępowania z wytworzonym odpadem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, 2. miejsce realizacji zadania tj. obiekt budowlany znajduje się w bazie danych Urzędu Miasta Żory o zinwentaryzowanych obiektach z zabudowanymi materiałami zawierającymi azbest (właściciel obiektu przedłożył informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania) Udzielona dotacja wyniesie 1,20 zł kosztów kwalifikowanych zadania obejmujących demontaż, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów, za 1 kg usuniętych materiałów budowlanych zawierających azbest. Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska, pokój 413, telefon 43 48 243

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij