A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

Bez zbędnej zwłoki. Szczegółowe informacje: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, parter pok. 7, tel. 32 43 48 216

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta.

Opłaty Fees

Opłata naliczana zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). Opłata płatna na konto Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy Appeal mode

n/d

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 434).

Dodatkowe informacje Additional Information

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez aplikację iWniosek dostępną pod adresem: http://iwniosek.geodezja.zory.pl

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5