A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

Bez zbędnej zwłoki. Szczegółowe informacje: Urząd Miasta Żory, ul. Aleja Wojska Polskiego 25, parter pok. 7, tel. 32 43 48 216

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków.
Druk do pobrania poniżej oraz w biurze obsługi klienta.

Opłaty Fees

Opłata naliczana zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłata za wypisy płatna na konto: Urząd Miasta Żory nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy Appeal mode

nie dotyczy

Podstawa prawna Legal basis

- art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Uwagi Comments

Wypisy są wydawane na wniosek właściciela gruntu lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie. W przypadku, gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem, wówczas należy dokładnie określić, do jakich celów będą używane dane podmiotowe i potwierdzić, że nie będą one używane do innych celów.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.1, baza: 1.5.16
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij