A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony

Kogo dotyczy Who is affected

Oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego - Druk oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Żory.

Czas realizacji Lead time

- W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta.- Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art.19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.- Po upływie terminu, o którym mowa w art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Wymagane dokumenty Required Documents

Opłaty Fees

Opłata skarbowa – brak.
Inne opłaty – brak.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057) oraz Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2018, poz. 2055).

Uwagi Comments

Decyzję dotyczącą udzielenia dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia. Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9, II piętro, p.211 tel: 43-48-119; 43-48-115
© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij