A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Rejestracja umów dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków

Kogo dotyczy Who is affected

Dzierżawcy i właściciele gruntów

Czas realizacji Lead time

Bez zbędnej zwłoki do 30 dni.

Wymagane dokumenty Required Documents

Zgłoszenie – druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta obydwu budynków.
Wymagane załączniki: Umowa dzierżawy.

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

n/d

Podstawa prawna Legal basis

§11 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz.1034 z późniejszymi zmianami)

Dodatkowe informacje Additional Information

Umowę dzierżawcy rejestruje się na wspólny wniosek podmiotów (właściciela gruntu i dzierżawcy)

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6