A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Udzielenie wsparcia organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu promocji miasta Żory

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję Miasta Żory.

Kogo dotyczy Who is affected

Podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Żory, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny związany z wypełnianiem zadań Miasta Żory, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Czas realizacji Lead time

Dotacji udziela się na pisemny wniosek ww. podmiotów, składany Prezydentowi Miasta Żory. Decyzja Prezydenta Miasta Żory w sprawie przyznania lub odmowy udzielania dotacji zapada w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Statut Stowarzyszenia;
2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok poprzedni;
3. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych;


Opłaty Fees

Brak.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwała Nr 582/LIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Żory inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o wolontariacie.

Dodatkowe informacje Additional info

Decyzję dotyczącą przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia. Wnioski rozpatruje: Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, p. 312, tel. 32 43 48 295, III piętro, p. 305, tel. 32 43 48 249, 32 43 48 219.

Druki do pobrania Forms for download

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij