A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Informacja o lasach

Umożliwia zgłoszenie informacji o lasach.

Kogo dotyczy Who is affected

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku leśnego , które są:
• właścicielami lasów,
• posiadaczami samoistnymi lasów,
• użytkownikami wieczystymi lasów,
• posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji Lead time

Informacje o lasach IL – 1 składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Wymagane dokumenty Required Documents

Nazwa dokumentu:
IL-1 - informacja o lasach
IL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
IL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)

Opłaty Fees

Tryb odwoławczy Appeal mode

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
Dz. U. z 2017 r., poz. 1821
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000465

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
Dz. U. z 2018 r., poz. 562
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000613

Dodatkowe informacje Additional Information

Załączniki:
IL-1 - informacja o lasach
IL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
IL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)

E-formularz E-Form

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5