A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym

Kogo dotyczy Who is affected

Znalazcy

Czas realizacji Lead time

n/d

Wymagane dokumenty Required Documents

n/d

Opłaty Fees

n/d

Tryb odwoławczy Appeal mode

n/d

Podstawa prawna Legal basis

art. 33 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1446 z późn. zmianami)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5