A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wniosek o stwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii lub wydanie duplikatu dokumentu

Kogo dotyczy Who is affected

Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Żory, wykreślone przed dniem 1 lipca 2011 r. Wpisy wykreśone po 1 lipca 2011 r. są dostępne są na stronie CEIDG.gov.pl

Czas realizacji Lead time

n/d

Wymagane dokumenty Required Documents

n/d

Opłaty Fees

Za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 5,00 zł

Tryb odwoławczy Appeal mode

n/d

Podstawa prawna Legal basis

Art. 1 ust.1 i art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz.U.2014.1628 j.t. ze zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Zespół Spraw Społecznych, ul. Rynek 9, pok. 100, tel. 32 43 48 135

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5