A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zmiana imion dziecka przy nowo sporządzonym akcie

Kogo dotyczy Who is affected

Rodzice

Czas realizacji Lead time

Niezwłocznie w chwili zgłoszenia się do urzędu rodziców dziecka.

Wymagane dokumenty Required Documents

Dokumenty do wglądu: Dowody osobiste rodziców

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: przyjęcie oświadczenia rodziców o zmianie imienia dziecka - 11 zł. Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Podstawa prawna Legal basis

Art.70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ),

Dodatkowe informacje Additional Information

W ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka rodzice mogą przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego złozyć oświadczenie o zmianie imienia lub imion wybranych wcześniej dla swojego dziecka. Zmiana imienia (imion) może nastąpić tylko wtedy, jeżeli oświadczenie zostanie złożone przez matkę i ojca dziecka. Imię dla dziecka nie może być ośmieszające, nie pozwalające odróżnić płci oraz w formie zdrobniałej. Zmiany imienia dziecka w trybie art. 70 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego można dokonać tylko jeden raz.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5