A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru posiadacza zwierząt lub prowadzącego ich hodowlę dla gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne

Czas realizacji Lead time

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Wniosek
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
3. Dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać nastepujące dane:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę
2. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli
3. Liczbę zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych
4. Nazwa gatunku w języku łacińskimi i polskim , jeżeli istnieje
5. Datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia
6. Datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia
7. Płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia
8. Opis trwałego oznakowania, jeżeli jest oznakowane
9. Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia
10. Numer i datę wydania: - zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, - zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, - dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, - innego dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Wymagane załączniki: kopie dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia

Opłaty Fees

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I pkt 19 załącznika do ustawy

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (zgodnie z treścią art. 219 k.p.a.)

Podstawa prawna Legal basis

art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uwagi Comments

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Koszty związane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej, zwierząt, pokrywa posiadacz zwierzęcia lub prowadzący hodowlę. Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij