A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego

UZYSKANIE POZWOLENIA WŁAŚCIWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ LUB JAKO ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA/ POZWOLENIA NA BUDOWĘ W WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

30 dni/ 60 dni ZGODNIE Z KPA

Wymagane dokumenty Required Documents

1.projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek (lub inny rodzaj dokumentacji):
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą  roboty budowlane, architektoniczne właściwych kwalifikacji lub oświadczenie, że osoba prowadząca prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, architektoniczne zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł) lub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).

Opłaty Fees

82 zł / za wydanie pozwolenia ewentualnie  za wniesione pełnomocnictwa 

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem tutejszego organu,  do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.

Podstawa prawna Legal basis

1. art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 282 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018r. Poz. 1609).

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij