A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Issuing a permit to conduct a mass event

Kogo dotyczy

Organizatorzy imprezy uznawanej za masową

Czas realizacji

Prezydent Miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Polityki Społecznej - Żory, ul. Rynek 9, II piętro, pokój 201, tel. 324348135.

Wymagane dokumenty

Organizator imprezy masowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest zobowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (Termin 30 dniowy może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu).

Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta miejskiego Policji i komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach

Do wniosku o wydanie zezwolenia organizator musi dołączyć także cały szereg dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. z o bezpieczeństwie imprez masowych.

Opłaty

Opłata skarbowa: 82,00zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w opłatomacie w budynku Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

Tryb odwoławczy

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wojewodzie. Odwołanie organizatora od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wstrzymuje jej wykonania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Polityki Społecznej

Druki do pobrania© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij