A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

Kogo dotyczy Who is affected

Dotyczy osób fizycznych prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą jednoosobową lub formie spółki cywilnej.

Czas realizacji Lead time

Wpis dokonywany jest nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.

Wymagane dokumenty Required Documents

- dowód osobisty lub paszport do wglądu.
- inny dokument (dotyczy cudzoziemców)
- pełnomocnictwo w przypadku pełnomocników.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Nie przysługuje - w przypadku wpisów dokonanych do CEIDG po dniu 1 lipca 2011r. organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Dodatkowe informacje Additional Information

Szczegółowy opis - adres Www:
http://www.ceidg.gov.pl
Wydział merytoryczny: Zespół Spraw Społecznych
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5