Przydział lokalu mieszkalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przydział mieszkania komunalnego.

Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

W zależności od wewnętrznych ustaleń właściwego organu

Wymagane dokumenty

Wniosek o przydział mieszkania

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

E-formularz

© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.360.1608
baza: 1.4.0