A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Zgłoszenie rozbiórki obiektu

Kogo dotyczy Who is affected

Inwestor

Czas realizacji Lead time

Do 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres zamierzonej rozbiórki, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Dane charakterystyczne obiektu, tj. wysokość oraz odległości od granicy sąsiednich nieruchomości. Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Termin rozpoczęcia robót. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.
Wymagane załączniki:
· 3 egz. szkicu, ewentualnie rysunków odpowiednich do zakresu wniosku,
· Aktualna mapa z oznaczeniem obiektu/obiektów (lub jego części) przewidzianych do rozbiórki.
· Oświadczenie, że obiekt został wyłączony z użytkowania

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa przyjęcia zgłoszenia rozbiórki dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia rozbiórki. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 30 ust. 5, art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

Uwagi Comments

Zgłoszenia rozbiórki wymagają: - budynki i budowle – niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte opieką konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości; - obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. · Zgłoszenia rozbiórki należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych. Do wykonania rozbiórki można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. · Organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów: - może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub - wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką. Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij