A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Kogo dotyczy Who is affected

Przedsiębiorca świadczący usługi komunalne w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Czas realizacji Lead time

Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zawierający:
1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska, ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
5. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Załączniki:
1. zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne zawierający klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym w myśl obowiązujących przepisów może być prowadzona działalność polegająca na prowadzeniu „Punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt”,
3. dokument potwierdzający zapewnienie w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej (nie dotyczy Wnioskodawcy będącego lekarzem weterynarii)
4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia

Opłaty Fees

Opłata skarbowa w wysokości: 616,00 zł. Wpłata na konto numer: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy Appeal mode

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory

Podstawa prawna Legal basis

Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij