A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskujacego

Czas realizacji Lead time

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa

Wymagane dokumenty Required Documents

Imię i nazwisko wnioskodawcy; Oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają być usunięte; Rysunek albo mapa określające usytuowanie drzew na nieruchomości

Opłaty Fees

Bez opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna Legal basis

Określona w art. 83f ust. 4-20 wprowadzonym art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6