A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydawanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Kogo dotyczy Who is affected

Osoba lub firma starająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Czas realizacji Lead time

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania /art. 35 kpa/.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek (podanie) powinien zawierać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2. Nazwa drogi, odcinka drogi, nr działki drogowej przez którą urządzenie przechodzi;

Do wniosku dołącza się:

- 3 egzemplarze mapy zasadniczej z zaznaczeniem granic działki i lokalizacji przebiegu trasy przedmiotowego obiektu lub urządzenia,

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności   
   Gospodarczej, pełnomocnictwa dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia
   w imieniu  inwestora*

Opłaty Fees

1. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z pobrania opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 8,9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

 

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij