A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie kart wędkarskich Issuing of fishing licences

Kogo dotyczy

Osoby starające się o kartę wędkarską

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego.
Wymagane załączniki:
1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb,
2. 1 szt. zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

Opłaty

Opłata za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10,00 zł płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING BSK Oddział Żory Nr 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska. Kartę odbiera się osobiście w Wydziale Inżynierii Środowiska (pokój 102)
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24