A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udzielenie dotacji w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory” Grants within the framework of the "Programme of low emission reduction in single-family residential buildings for the city of Żory".

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne - właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej również osoby fizyczne - właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty części budynku mieszkalnego jedno- lub wielorodzinnego posiadającej odrębny system grzewczy, budynku wielorodzinnego, a także wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy

Czas realizacji

Rozstrzygnięcie w przedmiocie dotacji podejmuje Prezydent Miasta. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem, Inwestorem i Wykonawcą.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek wraz z załącznikami
2. Kosztorys ofertowy

Opłaty

brak opłat

Podstawa prawna

Uchwała Nr 635/L/22 Rady Miasta Żory z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uwagi

Inwestycje do dofinansowania powinny spełniać kryteria określone w Regulaminie udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory. Wydział merytoryczny: Zespół Zarządzania Energią pok. 303, tel. 32 43 48 138, 32 43 48 145, e-mail: zze@um.zory.pl
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24