A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej Acceptance of other geological documentation

Kogo dotyczy

Podmiot przedkładający inną dokumentację geologiczną

Czas realizacji

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, organ któremu przekazano dokumentację przesyła po jednym egzemplarzu dokumentacji w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

Wymagane dokumenty

Przekazanie innej dokumentacji geologicznej Wymagane załączniki: 3 egz. innej dokumentacji geologicznej w postaci papierowej oraz 3 egz. w postaci dokumentu elektronicznego

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 93 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24