A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbierania, przetwarzania odpadów

Kogo dotyczy Who is affected

Posiadacz odpadów prowadzący zbieranie, przetwarzanie odpadów

Czas realizacji Lead time

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 14 dni). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek posiadacza odpadów zgodny z art. 42 ust. 1 lub art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do wniosków, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości 616, 00 zł, opłata za wydanie pozostałych zezwoleń w wysokości 82,00 zł Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku. Podstawa: ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 Inne opłaty: nie występują

Tryb odwoławczy Appeal mode

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska, pokój 413, telefon 43 48 243
© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij