A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień Authorisation to conclude a marriage before the expiry of one month from the date of the statements

Kogo dotyczy

Osoby chcące zawrzeć związek małżeński

Czas realizacji

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa wydawane jest w formie pisma bez zbędnej zwłoki. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok. 106, tel. 324348126 i 324348127

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający dane wnioskodawcy (wnioskodawców) i uzasadnienie skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Dokumenty do wglądu: Dowody tożsamości

Opłaty

Opłata skarbowa: zezwolenie na skrócenie terminu - 39 zł Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: Brak

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowegow Żorach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1359).

Uwagi

Od złożenia zapewnienia do dnia zawarcia małżeństwa musi upłynąć co najmniej jeden miesiąc. Jednakże ważne względy mogą spowodować zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego w terminie wcześniejszym. Uznanie, czy zachodzą ważne względy, pozostawione zostało Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24